lainopilliset palvelut

Apua lainopillisiin asioihin

Asiakirjat

Avioehtosopimus ja sen rekisteröinti 325 €

Edunvalvontavaltakirja 295 €
molempien puolisoiden ollessa paikalla vain yksi hinta

Kauppakirjat

  • Asunto-osakkeen kauppakirja 395 €

  • Kiinteistön kauppakirja 425 €

  • Vuokratontin kauppakirja 425 €

Kiinteistöjärjestelmätulosteet 18€ /kpl
esim. lainhuutotodistus, rasitustodistus, kiinteistörekisteriote, todistus vuokraoikeudesta

Lahjakirjat

  • Asunto-osake 395 €

  • Kiinteistö 425 €

  • Irtain 200 €

Lahjaveroilmoitus verottajalle 50 €

Luovutusvoittoveroilmoitus verottajalle 50 €

Testamentti 325 €

Testamentti + edunvalvontavaltakirja yhdellä kertaa 495 €

VIRANOMAISMAKSUT

Kauppa- tai lahjakirjan vahvistaminen 120 € (veroton, kiinteä hinta)

Palkkiohinnat voivat muuttua toimeksiannon mukaan. Palkkion suuruutta määrättäessä otetaan huomioon toimeksiannon vaatiman työn määrä, laatu ja vaikeusaste. Mikäli toimeksiannosta aiheutuu muita kuluja ne veloitetaan erikseen.

Lainopilliset palvelut ovat pääsääntöisesti arvonlisäverollisia ja mahdollinen vero sisältyy aina hintaan.